BELGISCHE ONDERNEMERS? NIET ZO SOCIAAL…

A better data company

DE BEDRIJVEN EN SOCIALE NETWERKEN

Een ongeziene stand van zaken van de aanwezigheid van Europese bedrijven op sociale netwerken, een grondige analyse van de evolutie van de mentaliteit en het gedrag van de consumenten en een focus op social selling & social media marketing als sleutel tot de ontwikkeling van bedrijven.

 

Brussel, 1 september 2016.

BELGISCHE ONDERNEMERS? NIET ZO SOCIAAL...

KOMPASS, internationaal marktleider in digitale data en e-mailmarketing, onthult vandaag zijn gloednieuw onderzoek. De resultaten komen enerzijds uit de nieuwe database voor de strategische monitoring van het professioneel gebruik van sociale netwerken in Europa, en anderzijds uit statistieken van Eurostat, de algemene directie van de Europese Commissie die zorgt voor statistieken op communautair niveau.

Internet en sociale media hebben ongetwijfeld een krachtige invloed op het leven van zowel bedrijven als particulieren. Om die vaststelling te onderbouwen, wilde Kompass meer weten over het gebruik van internet en sociale media door bedrijven overal in Europa.

Een eerste vaststelling toont de grote verschillen tussen de landen van de Europese Unie, maar ook dat de beste en sterkste leerlingen uit onverwachte hoek komen.

Eerst en vooral haalt het Europese gemiddelde een score van 75% voor de websites, maar die kent een duizelingwekkende daling tot 36% voor de sociale netwerken. Die cijfers spreken voor zich: de bedrijven beheersen de sociale media nog niet, hoewel ze voor particulieren erg belangrijk zijn. Daarvan getuigen het indrukwekkende publiek van Facebook en de 1,59 miljard actieve gebruikers. Wereldwijd zijn er ongeveer 3 miljard internetgebruikers.

Entete

De bedrijven lijken zich wel bewust te zijn van die kloof want de statistieken tonen een zekere evolutie tussen 2013 en 2015 (sociale netwerken raken steeds beter ingeburgerd bij b2b: van 28% naar 36%). Sommige ondernemingen nemen zoals gezegd wat voorsprong, maar de uitblinkers zijn een verrassing.

Koploper is Denemarken, waar 92% van de bedrijven een website heeft. Roemenië doet het met 45% veel slechter.

Op dezelfde manier schittert Malta met het grootste aantal bedrijven dat het web 2.0 actief gebruikt: bijna 71% tegenover 52% in 2013, dus een forse vooruitgang. De Poolse ondernemingen scoren het slechtst van heel Europa. België haalt een mooie 11de plaats.

image7

Het is een interessante vaststelling dat het gebruik van internet ook vandaag nog heel erg verschilt binnen Europa. Als we nog een stapje verder gaan, zien we dat de cijfers afzwakken als we de sociale netwerken optellen en kijken naar de aanwezigheid van bedrijven op verschillende media tegelijkertijd. Het Europese gemiddelde duikt dan naar 18%!

Voor een juiste interpretatie van die informatie zijn verschillende criteria van belang. Eerst en vooral zijn de meeste statistieken gebaseerd op een representatieve steekproef van bedrijven met meer dan 10 werknemers. De aanwezigheid op sociale netwerken is bij kleine ondernemingen en zelfstandigen zeker anders dan bij grotere organisaties.

Het percentage bedrijven dat actief is op sociale netwerken, ligt eerder in de buurt van 5% als we ook rekening houden met de kleinere organisaties. Het is dus duidelijk dat de omvang van een bedrijf en de beschikbare middelen een sleutelrol spelen bij de aanwezigheid van het bedrijf op internet.

Andere clichés zijn echter ook niet noodzakelijk correct. Zo blijkt dat kleine, middelgrote en grote ondernemingen dezelfde redenen hebben om sociale media te gebruiken. Allemaal willen ze hun imago oppoetsen en hun omzet verhogen.

image8(1)    Bron: Statista (april 2016)
(2)    Bron: We Are Social UK (2015)
(3)    Bron: Eurostat (februari 2016)

Eén ding kan niemand ontkennen: sociale netwerken zijn vandaag alomtegenwoordig, zelfs in die mate dat gebruikers ze bijna niet meer kunnen missen.

Bedrijven zijn geen uitzondering op die regel. Ze willen zich steeds meer laten gelden op het internet, zoals we hierna zullen zien. Maar we mogen ons niet laten misleiden: welke strategie of welk medium ze ook kiezen, commerciële organisaties willen in de eerste plaats gewoon verkopen!

Hoewel de online verkoop een complex proces is waarvoor een heleboel contacten tussen de verkoper en diens klanten nodig zijn, hebben bedrijven door de gedragsveranderingen van de gebruikers en de opkomst van nieuwe wereldwijde online concurrentie geen andere keuze dan mee te gaan in de overstap naar het digitale.

SOCIAL MEDIA MARKETING & SOCIAL SELLINGimage9

Door die digitale revolutie ontstaan en verdwijnen elke dag nieuwe uitdagers (collega’s of concurrenten). Naar schatting 8 op 10 failliete bedrijven in 2013 liet het internet links liggen (4). En toch verbaast dat niet. Terwijl sommige ondernemingen weigeren te evolueren, proberen andere hun achterstand in te halen of ze hebben gewoon niet de nodige mensen of vaardigheden in huis.

Het ecosysteem van de bedrijven is drastisch veranderd. De afgelopen decennia werden nieuwe functies in het leven geroepen en een simpele website volstaat niet meer: de bedrijven moeten voortaan meer profielen op sociale netwerken hebben, moeten inhoud maken… gewoon om zichtbaar te zijn voor hun klanten. Ze moeten werken aan hun bekendheid!

En zelfs dat is niet meer voldoende. Een onderneming moet ook letten op enerzijds de communicatie door haar werknemers want die kan ook aan haar worden toegeschreven… en anderzijds valse accounts en naamververmeldingen die haar imago kunnen schaden. Zo heeft de valse Twitter-account van de algemene directeur van Rozana (@PDGRozana) 22 453 volgers, zonder dat het merk daar iets aan kan doen (5). Dat laatste is een relatief belangrijk aspect want 96% van de internetgebruikers besteedt ook aandacht aan de mening en berichten van anderen en 93% liet al eens een aankoop niet doorgaan na het lezen van een negatieve beoordeling (6).

67% van de internetgebruikers verklaart dan ook online opzoekingen te doen vooraleer iets te kopen in de winkel en in de leeftijdscategorie 18-35 jaar stijgt dat percentage zelfs tot 74%. 23% van die laatste groep maakt daarbij gebruik van een mobiel toestel (smartphone of tablet)… waarmee een snelle en vlotte vergelijking mogelijk is, soms zelfs rechtstreeks in de winkel. 65% van de kopers via b2b bevestigt dan weer via sociale netwerken een heleboel opzoekingen te doen over een potentiële verkoper.

Het mag dan wel belangrijk zijn om het hele online gebeuren te begrijpen en er actief deel van uit te maken, gerichte boodschappen en communicatiecampagnes zijn nog belangrijker. Elk sociaal netwerk vraagt een specifieke manier van communiceren… en elk kanaal is niet noodzakelijk geschikt voor elk bedrijf. De verleiding is misschien groot om te bezwijken voor Facebook en zijn 1,59 miljard actieve gebruikers per maand wereldwijd (7), maar is het ook echt de beste oplossing voor de producten van een bedrijf? Naar schatting 82% van de potentiële klanten is te bereiken via sociale netwerken (8). Een foute keuze kan resulteren in een groot verlies van tijd en geloofwaardigheid.

Tot slot moeten duidelijke en meetbare doelstellingen worden geformuleerd om de communicatie te kunnen evalueren en meten. De resultaten daarvan en niet de doelstellingen zelf tonen welke mogelijkheden er zijn voor optimalisering.

image10

Stel u een nieuwe wereld voor: uw bedrijf communiceert niet langer blindelings, maar redeneert voortaan in termen van leeftijdscategorieën, geslacht, interesses, tijdstip van inloggen, geolokalisatie, koopkans, enz.

Het gebruik van sociale media om een relatie met klanten op te bouwen, is niet nieuw. Veel bedrijven gebruiken al oplossingen voor het beheer van hun communicatiekanalen… wanneer de verkopers al vaak een beroep doen op sociale netwerken voor het aanspreken van en de interactie met potentiële klanten.

72,6% van de verkopers die in het kader van hun verkoopproces sociale netwerken benutten, presteert gemiddeld maar liefst 23% beter dan de collega’s (9).

77% van de b2b-kopers zegt voor elke belangrijke ontmoeting met een verkoper eerst op sociale netwerken informatie te zoeken (10).

Deze werkwijze is dus allesbehalve onoverkomelijk. Het is gewoon een kwestie van anticiperen, van aanpak veranderen en zich aanpassen aan die nieuwe dimensie. En het effect laat niet lang op zich wachten: 64% van de verkoopteams die aan social selling doen, bevestigt de quota te halen (11) en van die groep verklaart 78% zelfs betere resultaten te halen dan de verkopers die een andere strategie volgen (12).

De toekomst van social selling ziet er dus veelbelovend uit. De beschikbare gegevens moeten dan ook steeds specifieker en nauwkeuriger zijn want ze worden automatisch gegenereerd (bijvoorbeeld via geografische locaties die via de smartphone worden verzameld), ze zijn afkomstig van erkende organisaties of de centralisering van de digitale identiteit (OpenID) vereist dezelfde erkende identiteit voor verschillende acties (toegang tot dossiers, interactie met de vriendengroep, elektronische betaling, enz.).

« Het business model van ondernemers in het algemeen en van marketeers in het bijzonder ondergaat ingrijpende veranderingen“, concludeert Emmanuel Facovi. « Eén ding is zeker: e-mailmarketing blijft een exclusieve hefboom van Web 3.0 want het vormt meer dan ooit de hoeksteen van digitale communicatie. Het bewijs? Het e-mailadres is bijna de enige informatie die iemand echt nodig heeft om zich als professional of particulier te registreren op een sociaal netwerk of in een community. Het blijft een van de enige gerichte kanalen om informatie over te dragen via zowel vaste als mobiele technologieën! »

(4)    Bron: onderzoek Email-Brokers februari 2014
(5)    Bron: Twitter augustus 2016
(6)    Bron: Médiamétrie en Orange Labs 2014
(7)    Bron: Facebook – laatste kwartaal 2015
(8)    Bron: Sergey Gusarov
(9)    Bron: enquête CCM Benchmark Institut / Eulerian Technologies – januari 2016
(10)    Bron: Triblio
(11)    Bron: Aberdeen Group 2014
(12)    Bron: Forbes 2013

OVER KOMPASS

PARTNER VOOR DE ONTWIKKELING VAN BEDRIJVEN

Kompass staat ten dienste van alle bedrijven wereldwijd, van groot tot klein, om hen te helpen hun activiteit uit te bouwen.

KOMPASS VERSNELT DE BEDRIJFSONTWIKKELING

Van grote bedrijven tot kmo’s die hun activiteiten op de lokale markt willen ontwikkelen of met hun vakkennis het buitenland willen veroveren… Kompass biedt al zijn klanten een unieke internationale database, hulpmiddelen voor klantenwerving en oplossingen voor direct marketing. Marktonderzoek, commerciële kaarten, bepaling van de doelgroep, optimalisering van interne databases, voorbereiding van bestanden voor klantenwerving, communicatie per post, e-mails, … Kompass kan de marketing- en verkoopteams van zijn klanten tijdens het uitbouwen van hun activiteiten begeleiden bij elke stap.

KOMPASS VERGROOT DE ZICHTBAARHEID VAN BEDRIJVEN

Dankzij zijn activiteit op internationale schaal, de kwaliteit en diversiteit van zijn inhoud, de doeltreffendheid van zijn zoekmachine en de functionaliteit van zijn indeling van de activiteiten is het nieuwe Kompass.com een referentie op het vlak van informatie over bedrijven wereldwijd.
Het platform Kompass.com kan vandaag efficiëntie oplossingen aanreiken die de zichtbaarheid van een bedrijf binnen zijn sector en doelmarkt vergroten (lokaal en daarbuiten).

KOMPASS ZORGT VOOR VLOTTE EN BETROUWBARE BESLUITVORMING BIJ BEDRIJVEN

Door de opkomst van de informatiemaatschappij zijn het verzamelen, verwerken en interpreteren van gegevens belangrijker geworden in het beslissingsproces. De database van Kompass is gestructureerd als een bijzonder krachtige tool met kennis van de sectoren, concurrentie, markten, spelers, productie, … Door nieuwe technologieën en nieuwe methodes voor analyse en datavisualisatie los te laten op de gegevens, kan Kompass « better data » leveren. Daardoor kan het managers voortaan oplossingen bieden om hun besluitvorming betrouwbaar en sneller te maken.
Email-marketing: verkoop van diensten door verhuur van bestanden, creatie en beheer van campagnes, enz.

Share Button