E-handel

E-commercee-handel
Per twee webwinkels in Vlaanderen telt Wallonië er slechts eentje. Maar een vergelijking van het aantal bedrijven per gewest toont wel een grotere dynamiek in Wallonië.

Brussel, 21 april 2016 – De markt van de online verkoop wordt momenteel aangevoerd door zeer kleine ondernemingen uit de dienstensector, die gaandeweg meer concurrentie krijgen van bedrijven uit de industriële sector. Dat stelde Kompass Benelux vast na een uniek onderzoek waaruit Wallonië dankzij het grote aantal webwinkels in vergelijking met een lager aantal bedrijven naar voren komt als grootste internetverkoper.

9869 websites voor e-handel in Vlaanderen tegenover 5195 in Wallonië, dat is het resultaat van een berekening door Kompass Benelux. Qua aantallen moet Wallonië duidelijk het onderspit delven. Geografisch gezien is de internetverkoop het best ontwikkeld in Oost-Vlaanderen, maar de provincies Antwerpen en Limburg hebben het grootste aantal webwinkels. In het Brussels Gewest vormt de hoofdstad met 2142 webwinkels een relatief dynamisch eilandje.

Als we kijken naar de verhouding tussen het aantal webwinkels en het aantal bedrijven, dan presteert het zuiden beter dan het noorden: in Wallonië is er 1 website voor e-handel per 76 bedrijven en in Vlaanderen eentje per 91 bedrijven. Brussel spant met 1 webwinkel per 116 bedrijven echter de kroon. Die cijfers tonen in het algemeen vooral dat Wallonië op het vlak van e-handel het meest dynamische gewest is.

Dat zijn de conclusies van een grootschalig en in die zin uniek onderzoek door Kompass Benelux. Dat brengt immers voor het eerst onafhankelijk de online verkoopactiviteiten van ALLE bedrijven en organisaties in België in kaart.

Tweede vaststelling: de internetverkoop trekt meer kleine of zelfs zeer kleine organisaties aan. Die hebben ook de grootste dynamiek. Organisaties met 0 tot 5 werknemers realiseren op zich al 84,4% van de totale omzet van de Belgische e-handel.

Emmanuel Facovi, CEO, Kompass Benelux, ziet daarin het duidelijke bewijs dat dit kanaal in volle bloei is. « Webwinkels zijn niet langer voorbehouden voor enkele grote merken want ze werden al snel ook voor andere bedrijven een haalbare kaart. Voor veel zelfstandigen of zaakvoerders van zeer kleine ondernemingen is een webwinkel de efficiëntste en snelste manier om een zaak echt van de grond te laten komen. Dankzij de e-handel worden dan ook veel banen gecreëerd. »

De dienstensector van alle gewesten in België samen vertegenwoordigt 83% van de omzet die via webwinkels wordt gerealiseerd, maar de industriële sector is met een inhaalbeweging bezig: momenteel 16%, maar dat wordt ongetwijfeld meer. “De tijd waarin een website nog louter fungeerde als visitekaartje, is voorgoed voorbij,” merkt Emmanuel Facovi tevreden op. “De e-handel is vandaag prioriteit. Toegankelijkheid is de grote troef van webwinkels. Het kost minder om een webwinkel op te starten dan om een verkooppunt in te richten en te openen. Steeds meer handelaars verschuiven hun aandacht van het materiële naar het immateriële omwille van de kosten gerelateerd aan lonen en bedrijfsruimten, om nog te zwijgen van de voorraadkosten. De technologie maakt het nu immers mogelijk om wereldwijd handel te drijven zonder voorraden en met een productie op vraag. »

Het gaat om een algemene trend. Het bewijs: een heleboel bekende merken ondergaan een transformatie om zich te ontwikkelen tot webwinkels en zich open te stellen voor extra commerciële kansen dankzij een winkeltraject via steeds meer verschillende kanalen en de versmelting van online en offline activiteiten. Er ontstaat een trend: dankzij e-handel kan een koper natuurlijk een product zoeken via een digitaal medium, beslissen of hij dat via een vaste computer of laptop zal kopen in de winkel of online, het thuis laten leveren of zelf afhalen in een winkel in zijn buurt, genieten van een dienst-na-verkoop in zijn buurt of het product gaan afhalen in een afhaalpunt, in een verkooppunt of bij een particulier. De e-handel wordt een koopervaring die een volwaardig onderdeel wordt van het echte leven.

« Het aantal webwinkels vormt in een context van toenemende concurrentie een nieuwe indicatie van de economische dynamiek,” concludeert Emmanuel Facovi. “Het weerspiegelt het gedrag van onze bedrijven en organisaties tijdens hun digitale transformatie, maar het toont ook hoe het gesteld is met het ondernemerschap in ons land.”

Over Kompass International. Kompass International spant zich al bijna 70 jaar in voor de prestaties van bedrijven en is zo uitgegroeid tot de wereldmarktleider in het leveren van informatie over en voor bedrijven. Zoeken naar klanten of leveranciers, bedrijven met elkaar in contact brengen, commerciële prospectie en analyse van de markt, portaal met belangrijke informatie over de productieketens, … Kompass International streeft ernaar om bedrijven van over de hele wereld middelen aan te reiken om hun ontwikkelingsstrategie te optimaliseren via een internationale verzameling van unieke gegevens. De groep is immers actief in 5 werelddelen en 66 landen. Het online platform is vertaald in 26 talen.

Share Button

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *